Eleksyon an n Ayiti

2.00$

Liv ELEKSYON AN N AYITI an genyen 3 chapit: Chapit I rele: Dwa ak Devwa Elektè. Li pale pawol kandida ak elektè, ki moun ki gen dwa vote .Li montre premye devwa se ale inskri nan BIWO ENSKRISYON (C.I) pou pran kat idantifikasyon nasyonal ou. Li di ki papye pou genyen pou ka pran kat sila. Li montre koken elektè ka fè , lwa k ape pini yo. Chapit II rele: Dwa ak Devwa Kandida. Li montre gen eleksyon pou prezidan, senatè, depite, li montre tout dwa ak tout devwa kandida genyen. Chapit III rele: Koken nan eleksyon. Li montre koken kandida ka fe ak kijan lalwa pini yo.

860 in stock

Liv ELESYON AN N AYITI an genyen 3 chapit: Chapit I rele: Dwa ak Devwa Elektè. Li pale pawol kandida ak elektè, ki moun ki gen dwa vote .Li montre premye devwa se ale inskri nan BIWO ENSKRISYON (C.I) pou pran kat idantifikasyon nasyonal ou. Li di ki papye pou genyen pou ka pran kat sila. Li montre koken elektè ka fè , lwa k ape pini yo. Chapit II rele: Dwa ak Devwa Kandida. Li montre gen eleksyon pou prezidan, senatè, depite, li montre tout dwa ak tout devwa kandida genyen. Chapit III rele: Koken nan eleksyon. Li montre koken kandida ka fe ak kijan lalwa pini yo.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Eleksyon an n Ayiti”