Konbitis pou yon peyi nouvo

Si nou vle yon peyi nouvo,

Yon peyi kote pa genyen esklizyon ankò,

Kote 3 sosyete, peyizan, sitaden, dyaspora,

Ki genyen kilti diferan vini fè yon nasyon :

Fòk nou mete kanpe pwogram ki pwodyi richès,
Ki enterese tou le 3 sosyete yo.
Pwogram ki mande pou yo fè tètansanm,
Ki reklame konbit solidarite nasyonal
Tankou pwojè devlopman kominotè,
Ki kanpe sou yon kokennchenn touris istorik ak kiltirèl

Fòk tout moun ki vle chanjman
Mete ansanm pou fè enterè komen pase anvan enterè pèsonèl
Pou nou ka tounnen yon nasyon
Ki genyen yon vre kontra sosyal tètansanm.
Yon kontra tout moun ka konprann,
Ka asepte, ka respekte.

Nou mande bay Pwojè sosyete nouvo a yon non
Ki va rezonnen tankou batman tanbou,
Ki va sonnen tankou lanbi ap rele tout Ayisyen toupatou
Pou vini fè nan tètansanm
KONBIT NASYONAL PWODIKSYON

Vini nan tètansanm
Ki pou sove Ayiti
Epi fè li tounen
PRENSIPAL SANT KILTIRÈL KARAYIB LA
Vini fè pwogram KONBITIS.

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *